O Nas

Firma J&C GROUP powstała w 2009 roku.  Od początku swojej działalności firma zajmowała się doradztwem gospodarczym, consultingiem oraz wspieraniem firm w pozyskiwaniu dotacji unijnych. W miarę rozwoju firmy rozszerzyliśmy naszą działalność o pośrednictwo pracy. Od 2011 roku naszą podstawą działalnością jest organizacja szkoleń w obszarze ICT i szkoleń miękkich.
Oferujemy usługi w zakresie:
- szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Core, Webstarter, CAD, Zarządzanie Projektami itd.)
- szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate WORD i EXCEL
- mobilnej sali szkoleniowo-komputerowej
- organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
- szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń z zakresu motywacji kadry itp.
- zarządzania projektami POKL
 
 
ZAPLECZE TECHNICZNE
Firma posiada na wyposażeniu
- 40 sztuk komputerów przenośnych
- tablice flipchart
- projektowy multimedialne
 
FIRMA POSIADA:
- Certyfikat wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego potwierdzający wpis podmiotu do rejestrów podmiotów prowadzących agencji zatrudnienia o numerze 7845
 - wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
 - Certyfikowane Laboratorium Komputerowe ECDL na 20 komputerów

Articles View Hits
190796